Get in touch with us:
WhatsApp or Phone Call
WhatsApp
Phone
Atjaunināšanas datums: 09.06.2023

SIA Litex-Rīga pārvalda vietni www.litex-riga.com ("Pakalpojums").

Šī lapa informē jūs par mūsu politikām attiecībā uz personas datu vākšanu, izmantošanu un izpaušanu, kad izmantojat mūsu Pakalpojumu, un par izvēlēm, ko esat veikuši.

Mēs izmantojam jūsu datus, lai nodrošinātu un uzlabotu Pakalpojumus. Izmantojot Pakalpojumus, jūs piekrītat informācijas apkopošanai un izmantošanai saskaņā ar šo politiku. Ja vien šajā Privātuma politikā nav noteikts citādi, šajā Privātuma politikā lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā mūsu Noteikumos un nosacījumos, kas pieejami vietnē www.litex-riga.com
Informācijas vākšana un izmantošana
Mēs apkopojam dažādu veidu informāciju dažādiem mērķiem, lai sniegtu un uzlabotu mūsu Pakalpojumus.
Savākto datu veidi
• Personas dati: izmantojot mūsu Pakalpojumu, mēs varam lūgt jūs sniegt mums noteiktu personu identificējošu informāciju, ko var izmantot, lai sazinātos ar jums vai identificētu jūs ("Personas dati"). Personu identificējošā informācija var ietvert, bet ne tikai:
o E-pasta adrese
o Vārds un uzvārds
o Tālruņa numurs
o Sīkfaili un lietošanas dati

• Lietošanas dati: mēs varam arī apkopot informāciju par to, kā tiek piekļūts Pakalpojumam un kā tas tiek izmantots ("Lietošanas dati"). Šie lietošanas dati var ietvert tādu informāciju kā jūsu datora interneta protokola adrese (piem., IP adrese), pārlūkprogrammas veids, pārlūkprogrammas versija, apmeklētās pakalpojuma lapas, apmeklējuma laiks un datums, šajās lapās pavadītais laiks, unikālus ierīces identifikatorus un citus diagnostikas datus.

Izsekošanas un sīkfailu dati
Mēs izmantojam sīkfailus un līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas, lai izsekotu darbības mūsu Pakalpojumā un saglabātu noteiktu informāciju. Sīkfaili ir faili ar nelielu datu apjomu, kas var ietvert anonīmu unikālo identifikatoru. Sīkfaili tiek nosūtīti uz jūsu pārlūkprogrammu no vietnes un saglabāti jūsu ierīcē. Izmantotās izsekošanas tehnoloģijas ir arī bākas, atzīmes un skripti, lai apkopotu un izsekotu informāciju un uzlabotu un analizētu mūsu pakalpojumu.
Jūs varat norādīt pārlūkprogrammai atteikt visus sīkfailus vai norādīt, kad sīkfails tiek nosūtīts. Tomēr, ja nepieņemat sīkfailus, iespējams, nevarēsit izmantot dažas mūsu Pakalpojuma daļas.

Mūsu izmantoto sīkfailu piemēri:

• Sesijas sīkfaili: mēs izmantojam sesijas sīkfailus, lai nodrošinātu mūsu pakalpojumu.
• Preferences sīkfaili: mēs izmantojam preferenču sīkfailus, lai atcerētos jūsu izvelnes un dažādus iestatījumus.
• Drošības sīkfaili: mēs izmantojam drošības sīkfailus drošības nolūkos.

Datu izmantošana
SIA Litex-Rīga apkopotos datus izmanto dažādiem mērķiem:
• nodrošināt un uzturēt Pakalpojumu;
• informēt jūs par izmaiņām mūsu Pakalpojumā;
• Lai ļautu jums piedalīties mūsu Pakalpojuma interaktīvajās funkcijās, kad izvēlaties to darīt;
• Nodrošināt klientu apkalpošanu un atbalstu;
• sniegt analīzi vai vērtīgu informāciju, lai mēs varētu uzlabot Pakalpojumu;
• Uzraudzīt Pakalpojuma lietošanu;
• Lai atklātu, novērstu un risinātu tehniskas problēmas;
Datu pārsūtīšana
Jūsu informācija, tostarp personas dati, var tikt pārsūtīta un uzturēta datoros, kas atrodas ārpus jūsu štata, provinces, valsts vai citas valsts jurisdikcijas, kur datu aizsardzības likumi var atšķirties no jūsu jurisdikcijas likumiem.

Jūsu piekrišana šai Privātuma politikai, kam seko šādas informācijas iesniegšana, apliecina jūsu piekrišanu šai pārsūtīšanai.

SIA Litex-Rīga veiks visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu dati tieks apstrādāti droši un saskaņā ar šo Privātuma politiku, un jūsu Personas dati netiks nodoti nevienai organizācijai vai valstij, ja vien netiks veiktas atbilstošas kontroles.
Juridiskās prasības
SIA Litex-Rīga var izpaust Jūsu Personas datus, godprātīgi ticot, ka šāda darbība ir nepieciešama, lai:

• izpildītu juridisku pienākumu;
• aizsargāt un aizstāvēt SIA Litex-Rīga tiesības vai īpašumu;
• novērstu vai izmeklētu iespējamos pārkāpumus saistībā ar Pakalpojumu;
• aizsargātu Pakalpojuma lietotāju vai sabiedrības personisko drošību;
• aizsargātu pret juridisko atbildību.
Datu drošība
Jūsu datu drošība mums ir svarīga, taču atcerieties, ka neviena pārraides metode internetā vai elektroniskās uzglabāšanas metode nav 100% droša. Lai gan mēs cenšamies izmantot komerciāli pieņemamus līdzekļus, lai aizsargātu jūsu personas datus, mēs nevaram garantēt to absolūtu drošību.
Pakalpojumu sniedzēji
Mēs varam nodarbināt trešo pušu uzņēmumus un personas ("Pakalpojumu sniedzēji"), lai atvieglotu mūsu Pakalpojumu, sniegtu Pakalpojumu mūsu vārdā, sniegtu ar Pakalpojumu saistītas darbības vai palīdzētu mums analizēt, kā mūsu Pakalpojums tiek izmantots.

Šīm trešajām personām ir piekļuve jūsu personas datiem tikai, lai mūsu vārdā veiktu šos uzdevumus, un tām ir pienākums tos neizpaust un neizmantot citiem mērķiem.
Saites uz citām vietnēm
Mūsu Pakalpojums var saturēt saites uz citām vietnēm, kuras mēs nepārvaldām. Ja noklikšķināsit uz trešās puses saites, jūs tiksit novirzīts uz šīs trešās puses vietni. Mēs ļoti iesakām pārskatīt katras apmeklētās vietnes konfidencialitātes politiku.

Mēs nekontrolējam un neuzņemamies atbildību par trešo pušu vietņu vai pakalpojumu saturu, privātuma politikām vai praksi.Mūsu Pakalpojums neattiecas uz personām, kas jaunākas par 18 gadiem ("Bērni").

Mēs apzināti neievācam personu identificējošu informāciju no personām, kas jaunākas par 18 gadiem. Ja esat vecāks vai aizbildnis un apzināties, ka jūsu bērni mums ir snieguši personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums. Ja esam apkopojuši personas datus no bērniem, nepārbaudot vecāku piekrišanu, mēs veicam pasākumus, lai noņemtu šo informāciju no mūsu serveriem.
Izmaiņas šajā Privātuma politikā
Mēs laiku pa laikam varam atjaunināt savu Privātuma politiku. Mēs jūs informēsim par jebkurām izmaiņām, šajā lapā ievietojot jauno Privātuma politiku.

Mēs jūs informēsim pa e-pastu un/vai pamanāmu paziņojumu mūsu Pakalpojumā pirms izmaiņu stāšanās spēkā un atjaunināsim "stāšanās spēkā datumu" šīs konfidencialitātes politikas augšdaļā.

Jums ir ieteicams periodiski pārskatīt šo Privātuma politiku, lai konstatētu jebkādas izmaiņas. Šīs Privātuma politikas izmaiņas stājas spēkā, kad tās tiek publicētas šajā lapā.

Sazinies ar mums

Ja jums ir kādi jautājumi par šo Privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums:
• pa e-pastu: info@litex-riga.com
• apmeklējot šo lapu mūsu mājas lapā: www.litex-riga.com
Nobeiguma noteikumi
Šī Privātuma politika ir izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par šādu datu brīvu apriti un atcelšanu. Direktīva 95/46 / EK ( Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošie likumi.

Datu pārzinim ir tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā. Grozījumi stājas spēkā pēc to publicēšanas interneta vietnē www.litex-riga.com
KONTAKTI
info@litex-riga.com
A. Deglava iela 50, Rīga, Latvija LV1035.
SIA Litex-Rīga 2023
SIA Litex-Rīga 2023
SIA Litex-Riga 2023.gadā 28. martā noslēdza līgumu Nr. SKV-L-2023/181 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par atbalsta saņemšanu ERAF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros.